Ungså skader efter sne
18. januar 2024 Have & fritid Est. læsetid 5 min.
Del indlæg

Undgå potentielle skader, når sneen smelter

Når der ligger meget sne, og det til sidst smelter, kan der opstå fugtskader på huset, hvis ikke man har fjernet sne fra bestemte områder. Nedenfor kan du læse, hvordan du kan forebygge potentielle skader.

  1. Fjern sne ved ydermure

For at forebygge vandskader og opfugtning af ydermuren er det vigtigt at fjerne store mængder sne ved sokkel og fundament, især mens det stadig er frostvejr. Når sneen ikke fjernes, kan den, når det tør, forårsage potentielt skadelige vandproblemer.

  1. Tjek efter fygesne på loftet

Undersøg loftet for ophobet fygesne og fjern det straks. Smeltende sne på loftet kan forårsage vandskader, som forsikringsselskaber normalt ikke dækker. Ved at være opmærksom på dette kan du forebygge potentielle skader. Læs mere om, hvordan du tjekker efter fygesne og fjerner det.

  1. Fjern sne på tag og i tagrender

Brug en kost til at fjerne overdreven sne på taget og i tagrenderne. Det er afgørende at forhindre, at store mængder sne blokerer tagrenden, hvilket kan føre til, at smeltevand løber over tagkanten og forårsager skader på huset. Læs mere om at afvande tagrender her.

  1. Tjek nedløbet

Tjek, at alle tagrender og nedløb fungerer, som de skal. Rens tagrenderne for snavs, blade og grene fra for at sikre, at smeltevandet effektivt kan ledes væk fra huset. Gennemgå også nedløbet for eventuelle blokeringer, såsom frostklumper, der kan forhindre korrekt vandafledning.

  1. Fjern istapper

Hænger der istapper ned fra fx tagrender eller udhæng, er det vigtigt at få dem fjernet, før de falder ned og potentielt forårsager personskade. Det kan gøres ved hjælp af en lang kost. Når du fjerner istapper, reducerer du risikoen for skader og skaber en mere sikker omgivelse omkring dit hjem.

  1. Tjek alle riste og brønde

Sørg for, at alle riste og brønde i belægningerne er fri for sne, is og snavs, så smeltevandet kan ledes væk effektivt. Hvis ristene og brøndene er blokeret, vil de store vandmængder forsøge at trænge ned andre steder, som fx den omkringliggende jord. Men vand kan have svært ved at trænge ned i den frosne jord under tøvejret.

  1. Pas på oversvømmelse ved indgange

For huse med niveaufri indgang uden trappe og direkte adgang til haven, er det vigtigt at tage forholdsregler mod oversvømmelse. Placér afløbsriste mellem husets indgang og terrænet og sørg for, at terrænet hælder væk fra huset for at undgå oversvømmelser.

  1. Husk, at tage billeder af skaderne

I tilfælde af skader under tøvejret er det klogt at tage billeder, som du kan levere som dokumentation til forsikringsselskabet. Dette sikrer en mere gnidningsfri proces, da forsikringen ofte dækker vandskader forårsaget af 'voldsomt tøbrud'.

Del indlæg