Forberedelse-på-skybrud
26. september 2023 Gør-det-selv Est. læsetid 10 min.
Del indlæg

Forbered dit hus på skybrud

Vi forbinder alle skybrud med voldsom regn og frygt for, at der stiger vand op af kloakken i kælderen. Et skybrud er af DMI defineret som et regnvejr, der giver mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter eller derunder.

Skybrud kan opstå enten som isolerede byger eller som ekstremt kraftige celler midt i en mere konstant regnperiode. Da bygerne kan være meget lokale, kan det være svært at forudse præcis, hvor de rammer. Du kan derfor være heldig, at netop dit område slipper, selvom der var varslet skybrud. Men det er dog en god ide at forberede dit hus eller hjem mod et evt. skybrud, hvis det er varslet.

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge skybrud?

Der er nogle enkle ting, du kan gøre for at forebygge et kommende skybrud:

  • Sørg for at lukke vinduer og døre og hold sandsække klar.
  • Beskyt værdigenstande ved at placere dem i plastikbeholdere og flytte dem væk fra kælderen eller placer dem højt oppe.
  • Afdæk lavt placerede ventilationsåbninger i ydervæggene og soklerne.
  • Tjek tagrender, nedløbsrør og afløb i kælderskakte. Læs her, hvordan du renser tagrenden, så regnen kan løbe ned mod afløbsrøret (link).
  • Forebyg stigning af kloakvand i kælderen ved at tildække gulvriste med plastik og lægge sandsække på toppen.

Effektive installationer til at forebygge oversvømmelse

Højvandslukke

Højvandslukke er en afgørende beskyttelse mod tilbageskyl af kloakvand i kælderen under kraftig regn. Det sikrer, at kloakvand ikke strømmer op gennem afløbet og oversvømmer din kælder, når kloaksystemet ude i vejen overbelastes af regnvand.

Det er vigtigt at huske, at dit ansvar omfatter kloaksystemet på din grund op til skelbrønden, mens din kommune tager sig af vedligeholdelsen af kloakrørene fra skelbrønden og ud til vejen.

Højvandslukket fungerer som en beskyttende barriere ved at have klapper, der tillader spildevand at forlade din ejendom, men forhindrer kloakvand i at trænge ind. Placeret tæt på gulvafløbet i kælderen, er det designet til at afværge potentiel oversvømmelse og bevare sikkerheden og integriteten af din ejendom.

For at sikre, at højvandslukket fungerer optimalt, skal det vedligeholdes og tilses mindst en gang om året samt efter kraftige regnskyl med oversvømmelse i nabolaget. Det er vigtigt at vælge den rigtige type højvandslukke, især hvis der er et toilet i kælderen. Der findes specielt godkendte højvandslukker til fækalieholdigt spildevand.

Installation af højvandslukke skal udføres af en autoriseret kloakmester, da det indebærer en række tekniske trin, herunder opbrydning af kældergulvet, tilslutning af højvandslukket til kloakrøret, og efterfølgende reetablering af gulvet. Det er vigtigt, at højvandslukket monteres korrekt for at sikre effektivitet og funktionalitet.

Se udvalget af højvandslukke

Omfangsdræn

Et omfangsdræn er en effektiv foranstaltning, der kan hjælpe med at håndtere fugtproblemer i bygninger, især i områder med kældre. Det fungerer på samme måde som en nedgravet tagrende, der strækker sig langs fundamentet og ydervæggene, men i stedet for at opsamle regnvand, leder det overskydende vand væk fra bygningens struktur.

Når det regner kraftigt, og jorden omkring bygningen bliver mættet med vand, kan det overskydende vand presse sig ind i fundamentet og kældervæggene. Et omfangsdræn er designet til at forhindre denne indtrængen af vand ved at lede det væk fra bygningens perimeter.

Grundlæggende set fungerer et omfangsdræn som en barriere for at forhindre konstant vandkontakt med fundamentet og kældervæggene. Det dirigerer vandet til en opsamlingsbrønd eller afløbssystem, der fører det væk fra området og forhindrer, at det samler sig nær bygningen.

For at sikre, at omfangsdrænet fungerer optimalt, er det vigtigt at overveje den korrekte udgravning og installation. Dygtige fagfolk, såsom autoriserede kloakmestre, udfører normalt denne opgave for at sikre, at drænet har det korrekte fald og den rette placering. Der er også vigtige overvejelser vedrørende valget af drænrør og filtreringssystemer afhængigt af jordens sammensætning.

En korrekt udført installation af omfangsdræn kan bidrage til at forbedre boligens levetid, reducere risikoen for fugtskader og skabe et mere komfortabelt og energieffektivt indendørsklima.

Se det store udvalg af drænrør og tilbehør

Faskiner

En faskine er en grube i jorden fyldt med sten eller lignende, hvor regnvand ledes hen fra taget eller andre overflader. Den fungerer som et midlertidigt depot, der aflaster kloaksystemet ved at lede vandet ned i undergrunden uden at belaste kloakken.

En faskine kan bruges, når der skal ledes regnvand fra tag eller terrasse til undergrunden uden at tilslutte kloaksystemet, eller når der er risiko for oversvømmelse på grund af underdimensioneret kloaksystem.

En faskine har sine fordele, såsom at den er en simpel og økonomisk effektiv løsning til at håndtere regnvand. Den aflaster desuden kloaksystemet. Faskiner kan implementeres selvstændigt eller integreres i byggeprojekter.

Dog er der også ulemper og krav til vedligeholdelse. Det er vigtigt at regelmæssigt vedligeholde faskinen for at undgå tilstopning. Dette indebærer kontrol af tilløbsrør og årlig rensning af sandfanget. Det er afgørende, at faskinen etableres korrekt og overholder de relevante regler.

Når man ønsker at oprette en faskine, er det essentielt at vælge en placering tæt på regnvandsbrønden. Dernæst graves et hul, og faskinestrukturen placeres med tilløbsrørene. Dræning og tætning opnås ved brug af fiberdug og sand.

Se udvalget af faskiner

Del indlæg